Ý CHÍ
TIÊN PHONG...

Ý CHÍ TIÊN PHONG là một biểu tượng biểu thị chính xác nhất về MEGAS. Tại mọi thời điểm, ở mọi hoàn cảnh MEGAS đã, đang, sẽ và luôn luôn thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường. MEGAS hiểu rằng Ý Chí Tiên Phong là tôn chỉ để MEGAS luôn bám sát sự thay đổi của thị trường, tham gia vào việc xây dựng hệ thống Chuẩn Mực Sống Hiện Đại văn minh để mỗi điều MEGAS thay đổi đều là sự thay đổi tích cực cho cuộc sống ngày một phồn vinh.

Luôn ý thức là một Startup trong thị trường Bất Động Sản Cho Thuê, đặc biệt khi lựa chọn khởi đầu bằng việc phát triển thị trường PHÒNG CHO THUÊ tại TP. Hồ Chí Minh đầy hứa hẹn và vô cùng khốc liệt. MEGAS hiểu rằng chỉ có TIÊN PHONG là con đường duy nhất để MEGAS tạo nên lịch sử. Sứ Mệnh và Ý CHÍ TIÊN PHONG được MEGAS hiểu và cụ thể hoá cho từng hạng mục nhằm xây dựng những Tiêu Chuẩn; tạo những Diện Mạo hoàn toàn mới: Từ Phong cách làm việc; Phương Thức trải nghiệm; đến công tác vận hành khai thác một cách CHUYÊN NGHIỆP; CHUYÊN BIỆT từ đó góp phần tạo dựng phong cách sống hiện đại văn minh.