TƯ VẤN LỰA CHỌN ĐIỂM SỐNG

Thông tin chi tiết

Bám sát Tầm Nhìn và Sứ Mệnh tại mảng  Tư Vấn Lựa Chọn Điểm Sống: Megas xác định xây dựng các mũi nhọn tiên phong để có thể thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hoàn thành Mục Tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong Lĩnh vực Môi Giới Bất Động Sản Cho Thuê Chuyên Biệt về Tư Vấn Lựa Chọn Điểm Sống mà cụ thể là lựa chọn căn hộ thuê, trong đó có ba điểm chính đẻ Megas chứ trọng đầu tư:

 1. Mũi Nhọn 1: Mụi nhọn đầu tiên là tập trung đầu tư đội ngũ Nhân Sự, hạ tầng phục vụ nhân sự để phát triển sản phẩm Tư Vấn cho Khách Hàng, Tư Vấn cho Người Dùng một cách toàn diện nhất. Megas hiểu rằng Nhân Sự và Văn Hoá Doanh Nghiệp tuy 2 nhưng là 1. Ngoài việc phát triển về số lượng thì Megas luôn tập trung vào chất lượng mỗi nhân sự: Megas tập trung từ việc nâng cao kiến thức đến việc xây dựng chuẩn văn hoá đạo đức cho Nhân Sự. Bất cứ nhân sự nào tại Megas đều phải đầy đủ các yêu tố: Nhiệt Huyết, Năng Động, Sáng Tạo, Hiện Đại và Đồng Cảm
 2. Mũi Nhọn 2: Mũi nhọn thứ hai là cùng các đơn vị trong hệ sinh thái tập trung đầu tư trung tâm nghiên cứu, phát triển, thừa hưởng những ứng dụng công nghệ cao từ Lead Tech Việt Nam, thửa hưởng từ Agroup để từ đó hoàn thiện các công tác phát triển Điện Tử Hoá cho Doanh Nghiệp, Điện Tử Hoá Các Giao Dịch. Từ đó hỗ trợ công tác Tư Vấn Điểm Sống được nhanh chóng và chính xác hơn. Tuy vậy Megas chỉ xác định Mũi Nhọn chỉ là thứ yếu và chỉ là công cụ hỗ trợ cho Nhân Sự phát triển
 3. Mũi Nhọn 3: Mũi nhọn thứ ba là tạo dựng Quan Hệ Sâu Sắc Với Hệ Thống Ngân Hàng, Hệ Thống Quỹ Tín Dụng...lập các Quỹ Phát Triển nhân sự: Với Mũi Nhọn này Megas xác định rõ ràng thiết lập Hệ Thống Ngân Sách Quỹ Phát Triển Nhân Sự: từ việc phát triển đào tạo cho đến việc phát triển đời sống. Và với Mũi nhọn này thì trong tương lai không xa Megas sẽ thành lập Học Viện Đào Tạo Chuyên Biệt Về Môi Giới Bất Động Sản cùng với đó là thiết lập Hệ Thống Hỗ Trợ Tài Chính cho toàn bộ Nhân Sự tại Megas

Ngoài việc được hỗ trợ về Tài Chính, các đối tác của Megas sẽ được sử dụng hệ sinh thái của Megas cũng như được sử dụng hệ sinh thái thuộc Tập đoàn Agroup để tổ chức thực nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm.

TƯ VẤN LỰA CHỌN ĐIỂM SỐNG

2021

TƯ VẤN LỰA CHỌN ĐIỂM SỐNG

Megas định hướng Đầu Tư cốt lõi vào Nhân Sự và luôn nâng cao giá trị của Nhân sự ở mọi mặt. Đồng Thời Hoàn Chỉnh Thương Hiệu MSTAY

Các thương hiệu

 • MSTAY

  MSTAY

  Mstay.vn

  Sứ mệnh của Mstay là một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ tối đa cho việc phục vụ cho Lĩnh Vực Lựa Chọn Và Tư Vấn Điểm Sống.

  Xem chi tiết